Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(ΕΑΚΑΑ) Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Η ΕΑΚΑΑ είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών και προωθώντας τη σταθερή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Location
Παρίσι (Γαλλία)