Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(EU-RAIL) Κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι»

Η κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» (EU-RAIL) είναι μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σιδηροδρομικού τομέα, η οποία συστάθηκε με σκοπό να συμβάλει στις προτεραιότητες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.

Η EU-RAIL είναι ο νόμιμος και καθολικός διάδοχος της κοινής επιχείρησης Shift2Rail (ΚΕ S2R) και διαρθρώνεται γύρω από δύο βασικούς πυλώνες: τον πυλώνα καινοτομίας και τον πυλώνα συστήματος, που συμπληρώνονται από την ομάδα ανάπτυξης. Αποσκοπεί στην επίτευξη φιλόδοξου μετασχηματισμού των σιδηροδρόμων με καινοτόμες λύσεις που αναμένεται να τεθούν σε επιχειρησιακή φάση από το 2025-2026.

Έως το 2031, η EU-RAIL θα έχει υλοποιήσει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ από τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης S2R το 2016.

Location
Βρυξέλλες (Βέλγιο)