Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(EUIPO) Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το EUIPO είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του εμπορικού σήματος της ΕΕ και του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Επίσης, συνεργάζεται με τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών της ΕΕ και με διεθνείς εταίρους με στόχο την εναρμόνιση των πρακτικών καταχώρισης εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Location
Αλικάντε (Ισπανια)