Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Eurojust) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης

Η Eurojust, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης, αποτελεί έναν μοναδικό κόμβο με έδρα τη Χάγη των Κάτω Χωρών, όπου οι εθνικές δικαστικές αρχές συνεργάζονται στενά για την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος. Ο ρόλος της Eurojust είναι να συμβάλει στο να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερος χώρος, συντονίζοντας το έργο των εθνικών αρχών — τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών — όσον αφορά τη διερεύνηση και τη δίωξη του διεθνικού εγκλήματος.

Location
Χάγη (Κάτω Χώρες)