Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της ΕΕ κάθε 5 χρόνια. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Μάιο του 2014. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απασχολεί συνολικά περίπου 8.000 υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό, το οποίο προέρχεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τοποθετείται σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου (Λουξεμβούργο, Στρασβούργο, Βρυξέλλες) καθώς και στα γραφείων πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσλαμβάνει μόνιμους, έκτακτους και συμβασιούχους υπαλλήλους μέσω γενικών διαγωνισμών που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Επιπλέον, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσλαμβάνουν διαπιστευμένους βοηθούς. Η πρόσληψη προσωρινών υπαλλήλων γίνεται μέσω γραφείων απασχόλησης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσλαμβάνει αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του κράτους μέλους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει επίσης διάφορες περιόδους πρακτικής άσκησης όλο τον χρόνο.

Location
Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Στρασβούργο (Γαλλία)