Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(EUSPA) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα

Το διάστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο της εργασίας και της ζωής μας γενικότερα. Κύρια αποστολή του EUSPA είναι η εφαρμογή του προγράμματος της ΕΕ για το διάστημα και η παροχή αξιόπιστων, ασφαλών και προστατευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με το διάστημα, μεγιστοποιώντας τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Προωθώντας την ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών ανάντη και κατάντη τομέων και συνεργαζόμενος με ολόκληρη τη διαστημική κοινότητα της ΕΕ, ο EUSPA οδηγεί την ευρωπαϊκή οικονομία σε ανάπτυξη που βασίζεται στην καινοτομία και συμβάλλει στην ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ και στην προστασία της Ένωσης και των κρατών μελών της, ενώ παράλληλα ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Location
Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)