Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3»

Η κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» είναι μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ένωσης EDCTP, στην οποία συμμετέχουν διάφορες ευρωπαϊκές και αφρικανικές χώρες. Αποτελεί τη συνέχεια των προγραμμάτων της Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP). Στόχος της σύμπραξης είναι η επιτάχυνση της κλινικής ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών υγείας για τον εντοπισμό, τη θεραπεία και την πρόληψη λοιμωδών νόσων που συνδέονται με τη φτώχεια και παραμελημένων λοιμωδών νόσων, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων ή επανεμφανιζόμενων λοιμωδών νόσων. Η κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» χρηματοδοτεί επίσης δραστηριότητες για την ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας στην Αφρική, τη στήριξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών και την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων έρευνας στον τομέα της υγείας.

Η κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» έχει συσταθεί έως το τέλος του 2031 και έχει προϋπολογισμό 1,6 δισ. ευρώ.

Location
Βρυξέλλες (Βέλγιο)