Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(HaDEA) Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA) διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργάζεται στενά με τις εποπτεύουσες Γενικές Διευθύνσεις του, οι οποίες επικεντρώνονται σε νομοθετικά και στρατηγικά καθήκοντα κατά τη χάραξη πολιτικής. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις Γενικές Διευθύνσεις CNECT, DEFIS, GROW, RTD και SANTE. Η ΓΔ SANTE είναι η επικεφαλής ΓΔ για τον HaDEA. Ο HaDEA ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβάλει στην ανοικοδόμηση, μετά την πανδημία της COVID-19, μιας Ευρώπης που θα είναι θεμελιωδώς πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ανθεκτική και καλύτερα προσαρμοσμένη στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.

Location
Βρυξέλλες (Βέλγιο)