Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του διαστήματος

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
16/06/2022
Προθεσμία
07/19/2022 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 7

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)