Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πράκτορας – Εταιρική Επικοινωνία

Domain(s)
Επικοινωνία
Στοιχεία αναφοράς
Europol/2022/CA/FGIII/126
Deadline
12/19/2022 - 23:59 (Ώρα Βρυξελλώ)
Τόπος/οι:: 
Χάγη (Κάτω Χώρες)

Βαθμός: 
FG III

Είδος σύμβασης