Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδικασίες επιλογής που έκλεισαν

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες επιλογής που δημοσιεύτηκαν από τον Απρίλιο του 2016 και μετά και έχουν κλείσει. 

Για πληροφορίες πριν από την ημερομηνία αυτή, επισκεφθείτε τη σελίδα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής που δημοσιεύτηκαν πριν από τον Απρίλιο του 2016

Ονομασία θέσης Στοιχεία αναφοράς
Γλωσσομαθείς νομικοί σουηδικής γλώσσας (SV) EPSO/AD/337/16
Γλωσσομαθείς νομικοί μαλτέζικης γλώσσας (MT) EPSO/AD/336/16
Γλωσσομαθείς νομικοί λιθουανικής γλώσσας (LT) EPSO/AD/335/16
Γλωσσομαθείς νομικοί ιταλικής γλώσσας (IT) EPSO/AD/334/16
Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL) EPSO/AD/333/16
Γλωσσομαθείς νομικοί ισπανικής γλώσσας (ES) EPSO/AD/332/16
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ EPSO/AD/331/16 - 4
Μεταφραστές λιθουανικής γλώσσας EPSO/AD/328/16 - LT
Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας EPSO/AD/326/16 - GA
Μεταφραστές δανικής γλώσσας EPSO/AD/325/16 - DA
Ερευνητές: Τελωνειακές διαδικασίες και εμπορικές συναλλαγές, καπνός και προϊόντα παραποίησης/απομίμησης EPSO/AD/323/16
Ερευνητές: Δαπάνες της ΕΕ, καταπολέμηση της διαφθοράς EPSO/AD/323/16
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου EPSO/AD/322/16 - AD7
Πυρηνικοί επιθεωρητές EPSO/AST/149/21
Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων EPSO/AST/147/19 - 3
Βοηθοί ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια EPSO/AST/147/19 - 2
Βοηθοί ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας EPSO/AST/147/19 - 1
Βοηθοί στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων EPSO/AST/145/18
Τεχνικοί διασκέψεων EPSO/AST-SC/09/19
Κοινοβουλευτικοί κλητήρες EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Κοινοβουλευτικοί κλητήρες EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2
Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης EPSO/AD/389/21
Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής (GA) EPSO/AD/386/21
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου EPSO/AD/381/20
Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ EPSO/AD/380/19 - AD9
Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ EPSO/AD/380/19 - AD7
Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR) EPSO/AD/378/20
Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA) EPSO/AD/375/20
Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στην προστασία των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη EPSO/AD/374/19 - 5
Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ EPSO/AD/374/19 - 4
Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης EPSO/AD/374/19 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο EPSO/AD/374/19 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο δίκαιο του ανταγωνισμού EPSO/AD/374/19 - 1
Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι EPSO/AD/373/19
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου EPSO/AD/372/19 - AD 7
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου EPSO/AD/372/19 - AD 5
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Πυρηνική έρευνα και παροπλισμός EPSO/AD/371/19 - 6
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Διαχείριση επιστημονικών γνώσεων και επικοινωνία EPSO/AD/371/19 - 5
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Ανάπτυξη εφαρμογών διαστήματος, τηλεπικοινωνιών και τηλεπισκόπησης EPSO/AD/371/19 - 4
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Δημιουργία μοντέλων πολιτικής EPSO/AD/371/19 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων EPSO/AD/371/19 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση/εκτίμηση του αντικτύπου της πολιτικής EPSO/AD/371/19 - 1
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Πολωνικό (PL) δίκαιο EPSO/AD/370/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Πολωνικό (PL) δίκαιο EPSO/AD/370/19 - AD5
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Λετονικό (LV) δίκαιο EPSO/AD/369/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Λετονικό (LV) δίκαιο EPSO/AD/369/19 - AD5
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ιταλικό (IT) δίκαιο EPSO/AD/368/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ιταλικό (IT) δίκαιο EPSO/AD/368/19 - AD5