Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδικασίες επιλογής που έκλεισαν

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες επιλογής που δημοσιεύτηκαν από τον Απρίλιο του 2016 και μετά και έχουν κλείσει. 

Για πληροφορίες πριν από την ημερομηνία αυτή, επισκεφθείτε τη σελίδα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής που δημοσιεύτηκαν πριν από τον Απρίλιο του 2016

Ονομασία θέσης Στοιχεία αναφοράς
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ουγγρικό (HU) δίκαιο EPSO/AD/367/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ουγγρικό (HU) δίκαιο EPSO/AD/367/19 - AD5
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ελληνικό (EL) δίκαιο EPSO/AD/366/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ελληνικό (EL) δίκαιο EPSO/AD/366/19 - AD5
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Κυπριακό (CY) δίκαιο EPSO/AD/365/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Κυπριακό (CY) δίκαιο EPSO/AD/365/19 - AD5
Υπάλληλοι ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων EPSO/AD/364/19 - 3
Υπάλληλοι ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια EPSO/AD/364/19 - 2
Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας EPSO/AD/364/19 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της φορολογίας EPSO/AD/363/18 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των τελωνείων EPSO/AD/363/18 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων EPSO/AD/362/18
Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας EPSO/AD/361/18
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου EPSO/AD/322/16 - AD5
Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος COM/TA/AST/02/20 - 6
Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ COM/TA/AST/02/20 - 5
Βοηθοί - Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική COM/TA/AST/02/20 - 4
Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων COM/TA/AST/02/20 - 3
Βοηθοί – Προηγμένη τεχνολογία: Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων COM/TA/AST/02/20 - 1
Μεταφραστές φινλανδικής γλώσσας COM/TA/AD/03/21
Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας COM/TA/AD/03/20
Μεταφραστές γερμανικής γλώσσας COM/TA/AD/02/21
Διοικητικοί υπάλληλοι – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος COM/TA/AD/01/20 - 6
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ COM/TA/AD/01/20 - 5
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική COM/TA/AD/01/20 - 4
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων COM/TA/AD/01/20 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Κβαντικές τεχνολογίες COM/TA/AD/01/20 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων COM/TA/AD/01/20 - 1