Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/322/16 - AD7
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
12/05/2016
Προθεσμία
06/14/2016 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 7

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)