Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μεταφραστές δανικής γλώσσας

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/325/16 - DA
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
09/06/2016
Προθεσμία
07/12/2016 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 5

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)