Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/331/16 - 4
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
01/12/2016
Προθεσμία
01/10/2017 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 7

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)