Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοικητικοί υπάλληλοι στον κτιριακό τομέα - Μηχανικοί κτιρίων

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/342/17
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
27/07/2017
Προθεσμία
09/26/2017 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 6

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία)