Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/357/18
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
22/03/2018
Προθεσμία
04/24/2018 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 5

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)