Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βοηθοί στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AST/145/18
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
13/09/2018
Προθεσμία
10/16/2018 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AST 3

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)