Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/362/18
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
13/09/2018
Προθεσμία
10/16/2018 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 6

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)