Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των τελωνείων

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/363/18 - 1
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
11/10/2018
Προθεσμία
11/13/2018 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 7

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)