Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/373/19
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
23/05/2019
Προθεσμία
06/25/2019 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 5

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία)