Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τεχνικοί διασκέψεων

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AST-SC/09/19
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
07/11/2019
Προθεσμία
12/10/2019 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AST-SC 2

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)