Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/390/21
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
11/03/2021
Προθεσμία
04/13/2021 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 6

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)