Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοικητικοί υπάλληλοι για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την αξιολόγηση στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/392/21 - 3
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
20/05/2021
Προθεσμία
06/22/2021 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 7

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Grange (Ιρλανδία)