Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερευνητές – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
07/10/2021
Προθεσμία
11/09/2021 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 7

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)