Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/397/21
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
09/12/2021
Προθεσμία
01/11/2022 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 6

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)