Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διευθυντής

Domain(s)
Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
Στοιχεία αναφοράς
COM/2022/10414
Deadline
26/07/2022- 12:00
Βαθμός: 
AD 14

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης