Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
16/06/2022
Προθεσμία
07/19/2022 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 9

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)