Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προώθησης Επιχειρήσεων (Α/Γ)

Domain(s)
Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
Στοιχεία αναφοράς
EXT/22/81/AD 9/CD
Deadline
20/07/2022- 23:59
Τόπος/οι:: 
Αλικάντε (Ισπανια)

Βαθμός: 
AD 9

Είδος σύμβασης