Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προϊστάμενος του τομέα « υποδοχή και ευαλωτότητα »

Στοιχεία αναφοράς
EUAA/2022/TA/012
Deadline
08/07/2022- 12:00
Τόπος/οι:: 
Βαλέτα (Μάλτα)

Βαθμός: 
AD 8

Είδος σύμβασης