Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προϊστάμενος τομέα

Domain(s)
Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και στατιστική
Στοιχεία αναφοράς
HaDEA-EXT/AD/2022/13 HoS Operational Finance
Deadline
07/10/2022- 23:45
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Βαθμός: 
AD 7

Είδος σύμβασης