Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού - Συμμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείριση Κινδύνων

Domain(s)
Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
Στοιχεία αναφοράς
EPPO/2022/AD/017
Deadline
05/09/2022- 23:59
Τόπος/οι:: 
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

Βαθμός: 
AD 5

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης