Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού

Στοιχεία αναφοράς
Cedefop/2022/01/CA
Deadline
14/07/2022- 12:00
Τόπος/οι:: 
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

Βαθμός: 
FG IV

Είδος σύμβασης