Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδικασίες επιλογής σε εξέλιξη

Εδώ μπορείτε να βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες (χρονοδιαγράμματα, συναφή έγγραφα κ.λπ.) σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες επιλογής που διαχειρίζεται η EPSO. 

Ονομασία θέσης Στοιχεία αναφοράς
Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Μεταφραστές (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Διαχείριση κτιρίων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Διαχείριση κτιρίων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Διαχείριση κτιρίων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Οικονομία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Επικοινωνία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Επικοινωνία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Πολιτικές υποθέσεις / πολιτικές της ΕΕ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Πολιτικές υποθέσεις / πολιτικές της ΕΕ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Δίκαιο (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Δίκαιο (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Καθήκοντα χειρωνακτικής και διοικητικής υποστήριξης (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
προσωπικό φροντίδας παιδιών (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Οικονομία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Διαχείριση έργου/προγράμματος (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Διαχείριση έργου/προγράμματος (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Διοίκηση / Ανθρώπινοι πόροι (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Διοίκηση / Ανθρώπινοι πόροι (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Διοίκηση / Ανθρώπινοι πόροι (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Οικονομία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της ενέργειας EPSO/AD/401/22 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του κλίματος EPSO/AD/401/22 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του περιβάλλοντος EPSO/AD/401/22 - 3
Βοηθοί — Οικονομική διαχείριση EPSO/AST/154/22 - 1
Βοηθοί — Λογιστική και ταμειακή διαχείριση EPSO/AST/154/22 - 2
Βοηθοί — Δημόσιες συμβάσεις EPSO/AST/154/22 - 3
Βοηθοί — Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικού περιεχομένου EPSO/AST/154/22 - 4
Βοηθοί — Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα EPSO/AST/154/22 - 5
Βοηθοί — Διαχείριση ιστότοπου EPSO/AST/154/22 - 6
Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ EPSO/AST/153/22
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Εμπειρογνώμονες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του διαστήματος EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Εμπειρογνώμονες στον τομέα του διαστήματος EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Εσθονικά (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Κροατικά (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Ιταλικά (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Ολλανδικά (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Πολωνικά (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Πορτογαλικά (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου EPSO/AD/399/22
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική EPSO/AD/398/22 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι - διακυβέρνηση ΤΠ και δεδομένων, διαχείριση προγραμμάτων, χαρτοφυλακίων και έργων, γραφείο διαχείρισης έργων (ΓΔΕ), επιχειρηματική και επιχειρησιακή αρχιτεκτονική EPSO/AD/398/22 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι – Σχεδιασμός, ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών και ετοιμοπαράδοτων λύσεων ΤΠ· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη EPSO/AD/398/22 - 4