Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σε εξέλιξη

Εδώ μπορείτε να βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες (χρονοδιαγράμματα, συναφή έγγραφα κ.λπ.) σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες επιλογής που διαχειρίζεται η EPSO. 

Ονομασία θέσης Στοιχεία αναφοράς
Ερευνητές – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Εμπειρογνώμονες – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της ψηφιακής εγκληματολογίας EPSO/AD/395/21 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της επιχειρησιακής και στρατηγικής ανάλυσης EPSO/AD/395/21 - 2
Βοηθοί εργαστηρίου EPSO/AST-SC/11/21
Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων EPSO/AST/150/21 - 1
Τεχνικοί κτιρίων EPSO/AST/150/21 - 2
Τεχνικοί εργαστηρίου EPSO/AST/150/21 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων EPSO/AD/393/21
Διοικητικοί υπάλληλοι για τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία στον τομέα της υγείας EPSO/AD/392/21 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι για τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων EPSO/AD/392/21 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την αξιολόγηση στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων EPSO/AD/392/21 - 3
Ειδικοί στην τεχνική υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών EPSO/AD/391/21 - 1
Ειδικοί στο κεκτημένο του Σένγκεν EPSO/AD/391/21 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα EPSO/AD/390/21
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ελληνικά (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ισπανικά (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Εσθονικά (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ιρλανδικά (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ιταλικά (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Πορτογαλικά (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Γλωσσομαθείς νομικοί βουλγαρικής γλώσσας (BG) EPSO/AD/383/21
Γλωσσομαθείς νομικοί τσεχικής γλώσσας (CS) EPSO/AD/384/21
Γλωσσομαθείς νομικοί γαλλικής γλώσσας (FR) EPSO/AD/385/21
Γλωσσομαθείς νομικοί ουγγρικής γλώσσας (HU) EPSO/AD/387/21
Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL) EPSO/AD/388/21
Μεταφραστές δανικής γλώσσας COM/TA/AD/01/21
Μεταφραστές σουηδικής γλώσσας COM/TA/AD/04/21
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων EPSO/AD/382/20 - AD5
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων EPSO/AD/382/20 - AD7
Γραμματείς EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Γραμματείς EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL) EPSO/AD/376/20
Γλωσσομαθείς νομικοί γαλλικής γλώσσας (FR) EPSO/AD/377/20
Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL) EPSO/AD/379/20