Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σε εξέλιξη

Εδώ μπορείτε να βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες (χρονοδιαγράμματα, συναφή έγγραφα κ.λπ.) σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες επιλογής που διαχειρίζεται η EPSO. 

Ονομασία θέσης Στοιχεία αναφοράς
Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Μεταφραστές (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Διαχείριση κτιρίων (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Οικονομία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Επικοινωνία (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Πολιτικές υποθέσεις / πολιτικές της ΕΕ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Δίκαιο (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Καθήκοντα χειρωνακτικής και διοικητικής υποστήριξης (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
προσωπικό φροντίδας παιδιών (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Διαχείριση έργου/προγράμματος (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Διοίκηση / Ανθρώπινοι πόροι (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Εμπειρογνώμονες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του διαστήματος EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Εμπειρογνώμονες στον τομέα του διαστήματος EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Εσθονικά (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Κροατικά (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Ιταλικά (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Ολλανδικά (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Πολωνικά (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Πορτογαλικά (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου EPSO/AD/399/22
Διοικητικοί υπάλληλοι - υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό EPSO/AD/398/22 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική EPSO/AD/398/22 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι - διακυβέρνηση ΤΠ και δεδομένων, διαχείριση προγραμμάτων, χαρτοφυλακίων και έργων, γραφείο διαχείρισης έργων (ΓΔΕ), επιχειρηματική και επιχειρησιακή αρχιτεκτονική EPSO/AD/398/22 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι – Σχεδιασμός, ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών και ετοιμοπαράδοτων λύσεων ΤΠ· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη EPSO/AD/398/22 - 4
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ EPSO/AD/398/22 - 5
Βοηθοί - υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό EPSO/AST/151/22 - 1
Βοηθοί - Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική EPSO/AST/151/22 - 2
Βοηθοί - ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών και ετοιμοπαράδοτων λύσεων ΤΠ· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη EPSO/AST/151/22 - 3
Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ EPSO/AST/151/22 - 4
Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής (GA) EPSO/AD/396/21
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας EPSO/AD/397/21
Ερευνητές – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Εμπειρογνώμονες – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Ερευνητές – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)