Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σε εξέλιξη

Εδώ μπορείτε να βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες (χρονοδιαγράμματα, συναφή έγγραφα κ.λπ.) σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες επιλογής που διαχειρίζεται η EPSO. 

Ονομασία θέσης Στοιχεία αναφοράς
Ειδικοί στην τεχνική υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών EPSO/AD/391/21 - 1
Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής (GA) EPSO/AD/396/21
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Εσθονικά (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Διοικητικοί υπάλληλοι για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την αξιολόγηση στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων EPSO/AD/392/21 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ EPSO/AD/398/22 - 5
Εμπειρογνώμονες στον τομέα του διαστήματος EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Διοικητικοί υπάλληλοι για τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων EPSO/AD/392/21 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι – Σχεδιασμός, ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών και ετοιμοπαράδοτων λύσεων ΤΠ· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη EPSO/AD/398/22 - 4
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του διαστήματος EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Γλωσσομαθείς νομικοί βουλγαρικής γλώσσας (BG) EPSO/AD/383/21
Διοικητικοί υπάλληλοι για τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία στον τομέα της υγείας EPSO/AD/392/21 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι - διακυβέρνηση ΤΠ και δεδομένων, διαχείριση προγραμμάτων, χαρτοφυλακίων και έργων, γραφείο διαχείρισης έργων (ΓΔΕ), επιχειρηματική και επιχειρησιακή αρχιτεκτονική EPSO/AD/398/22 - 3
Εμπειρογνώμονες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL) EPSO/AD/388/21
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων EPSO/AD/393/21
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική EPSO/AD/398/22 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Γλωσσομαθείς νομικοί ουγγρικής γλώσσας (HU) EPSO/AD/387/21
Βοηθοί εργαστηρίου EPSO/AST-SC/11/21
Διοικητικοί υπάλληλοι - υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό EPSO/AD/398/22 - 1
Γλωσσομαθείς νομικοί γαλλικής γλώσσας (FR) EPSO/AD/385/21
Τεχνικοί εργαστηρίου EPSO/AST/150/21 - 3
Βοηθοί - υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό EPSO/AST/151/22 - 1
Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL) EPSO/AD/379/20
Γλωσσομαθείς νομικοί τσεχικής γλώσσας (CS) EPSO/AD/384/21
Τεχνικοί κτιρίων EPSO/AST/150/21 - 2
Βοηθοί - Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική EPSO/AST/151/22 - 2
Γλωσσομαθείς νομικοί γαλλικής γλώσσας (FR) EPSO/AD/377/20
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ιταλικά (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων EPSO/AST/150/21 - 1
Βοηθοί - ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών και ετοιμοπαράδοτων λύσεων ΤΠ· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη EPSO/AST/151/22 - 3
Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL) EPSO/AD/376/20
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Πορτογαλικά (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Εμπειρογνώμονες – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ EPSO/AST/151/22 - 4
Γραμματείς EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ιρλανδικά (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Εμπειρογνώμονες – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου EPSO/AD/399/22
Γραμματείς EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Εσθονικά (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Ερευνητές – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Πορτογαλικά (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου EPSO/AD/381/20
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ισπανικά (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Ερευνητές – Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου - Πολωνικά (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων EPSO/AD/382/20 - AD5
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ελληνικά (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της επιχειρησιακής και στρατηγικής ανάλυσης EPSO/AD/395/21 - 2