Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βοηθός πληροφορικής

Domain(s)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Στοιχεία αναφοράς
COM/2022/2362
Deadline
27/09/2022- 12:00
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Βαθμός: 
AST 3

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης