Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπεύθυνος Υπηρεσιών ΤΠ

Domain(s)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Στοιχεία αναφοράς
COM/2022/2115
Deadline
30/09/2022- 17:00
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης