Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπεύθυνος Υπηρεσιών ΤΠ

Domain(s)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Στοιχεία αναφοράς
COM/2022/2447
Deadline
27/10/2022- 12:00
Τόπος/οι:: 
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

Βαθμός: 
AD 7

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης