Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπεύθυνος Υπηρεσιών ΤΠ

Domain(s)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Στοιχεία αναφοράς
COM/2023/265
Deadline
02/13/2023 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Τόπος/οι:: 
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

Βαθμός: 
AD 7

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης