Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευκαιρίες ανοικτές για υποβολή αίτησης

Αναζητήστε στη βάση δεδομένων μας για τις ευκαιρίες απασχόλησης επικαιροποιημένες ανοικτές θέσεις μόνιμης και προσωρινής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για συμβασιούχους, ασκούμενους/-ες και αποσπασμένους/-ες υπαλλήλους. Επισκεφθείτε τη σελίδα «Κατηγορίες προσωπικού» για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη των συμβάσεων που προσφέρουμε.

Σημειώστε ότι σ’ αυτόν τον ιστότοπο δεν δημοσιεύονται όλες οι διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ. 

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και ευκαιρίες απασχόλησης στις αντίστοιχες σελίδες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ

Ορισμένες διαδικασίες επιλογής για έκτακτους/-ες και συμβασιούχους υπαλλήλους μπορούν επίσης να διοργανωθούν από τους ίδιους τους οργανισμούς της ΕΕ. Οι κενές θέσεις στους ιστότοπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της EPSO.

Έκτακτος υπάλληλος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ AD 9 Βιέννη (Αυστρία)
Υπεύθυνος ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών) AD 6 Madrid (Spain)
Επικεφαλής Ομάδας - Ανώτερος Ειδικός- Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος στον Κυβερνοχωρο AD 8 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προϊστάμενος του Κέντρου κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης AD 12 Βαλέτα (Μάλτα)
εκτελεστικός διευθυντής AD 14 Βαρσοβία (Πολωνία)
Διαχειριστής / Αναλυτής δεδομένων AD 5 Παρίσι (Γαλλία)
Προϊστάμενος Μονάδας Διαχείρισης Πληροφοριών AD 9 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων Διαστημικής Παρακολούθησης & Παρακολούθησης (SST) AD 6 Madrid (Spain)
Ειδικός της τεχνολογίας πληροφοριών (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) AD 6 Αλικάντε (Ισπανια)
Ανώτερος ειδικός - Αρχιτέκτονας Ολοκλήρωσης, Αρχιτεκτονικής & Συντονισμός Μηχανικών AD 7 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Διαστημικής Παρακολούθησης & Παρακολούθησης (SST) AD 8 Madrid (Spain)
Εμπειρογνώμονας ΤΠΕ AD 7 Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Υπεύθυνος ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών) AD 7 Βαρσοβία (Πολωνία)
GSMC Αναλυτής Επιχειρήσεων AD 7 Παρίσι (Γαλλία)
εκτελεστικός διευθυντής AD 14 Κοπεγχάγη (Δανία)
Επιστημονικός υπάλληλος - Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου AD 7 Ελσίνκι (Φινλανδία)
Επικεφαλής της ομάδας «Επικοινωνία» AD 8 Παρίσι (Γαλλία)
Ανώτερος ειδικός - DevSecOps & Cloud Native μηχανικός ασφαλείας AD 7 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Υπεύθυνος ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών) AD 6 Βαρσοβία (Πολωνία)
Μηχανικός Τυποποίησης AD 7 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Αντιπρόεδρος και διευθυντής/-ρια AD 12 Ανζέ (Γαλλία)
Προϊστάμενος του τομέα « υποδοχή και ευαλωτότητα » AD 8 Βαλέτα (Μάλτα)
Διακυβέρνηση και Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας ΤΠΕ AD 7 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
εκτελεστικός διευθυντής AD 14 Κοπεγχάγη (Δανία)
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προώθησης Επιχειρήσεων (Α/Γ) AD 9 Αλικάντε (Ισπανια)
Προϊστάμενος γραμματείας AD 8 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Διαστημικής Επιτήρησης & Παρακολούθησης (SST) AD 5 Madrid (Spain)
εκτελεστικός διευθυντής AD 14 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος Έργου - Αξιοπλοΐα AD 10 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλούς Επικοινωνίας AD 8 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
εκτελεστικός διευθυντής AD 14 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσίας, Μηχανικών Συστημάτων-Υποδομών και Ασφαλείας AD 11 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Συντονιστής ανάπτυξης λογισμικού Space Surveillance & Tracking (SST) AD 7 Madrid (Spain)
εκτελεστικός διευθυντής AD 14 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος Έργου - Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) AD 10 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
εκτελεστικός διευθυντής AD 14 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Βοηθός τεχνολογίας πληροφοριών AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείριση Προγράμματος Ασφαλών Επικοινωνιών AD 10 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Ανώτεροι προγραμματιστές λογισμικού Space Surveillance & Tracking (SST) AD 8 Madrid (Spain)
Υπευθυνοσ Προγραμματοσ AD 6 Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
εκτελεστικός διευθυντής AD 14 Βουκουρέστι
Προϊστάμενος ανθρώπινου δυναμικού AD 8 Λισαβόνα (Πορτογαλία)
Ασκούμενος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Πρακτική άσκηση (διάφορα προφίλ) N/A Παρίσι (Γαλλία)
Internship N/A Τάλιν (Εσθονία)
Πρακτική άσκηση N/A Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) no deadline for application
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας (ΑΕΕ)
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας (ΑΕΕ) N/A Βρυξέλλες (Βέλγιο) no deadline for application

Έκτακτος υπάλληλος

Ονομασία θέσης: εκτελεστικός διευθυντής
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος Έργου - Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP)
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Βοηθός διοίκησης
Τόπος/οι: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Συντονιστής τομέα ανάπτυξης ΤΠ
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος Μονάδας Διαχείρισης Πληροφοριών
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων Διαστημικής Παρακολούθησης & Παρακολούθησης (SST)
Τόπος/οι: Madrid (Spain)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: εκτελεστικός διευθυντής
Τόπος/οι: Κοπεγχάγη (Δανία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Επιστημονικός υπάλληλος - Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου
Τόπος/οι: Ελσίνκι (Φινλανδία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος γραμματείας
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Διαστημικής Επιτήρησης & Παρακολούθησης (SST)
Τόπος/οι: Madrid (Spain)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπευθυνοσ Προγραμματοσ
Τόπος/οι: Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Επιστήμονας δεδομένων
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Διαστημικής Παρακολούθησης & Παρακολούθησης (SST)
Τόπος/οι: Madrid (Spain)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Αντιπρόεδρος και διευθυντής/-ρια
Τόπος/οι: Ανζέ (Γαλλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσίας, Μηχανικών Συστημάτων-Υποδομών και Ασφαλείας
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Συντονιστής ανάπτυξης λογισμικού Space Surveillance & Tracking (SST)
Τόπος/οι: Madrid (Spain)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος Τμήματος
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος Τομέα Οικονομικών και Προμηθειών
Τόπος/οι: Βίγο (Ισπανία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος του Κέντρου κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης
Τόπος/οι: Βαλέτα (Μάλτα)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: εκτελεστικός διευθυντής
Τόπος/οι: Βαρσοβία (Πολωνία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Διαχειριστής / Αναλυτής δεδομένων
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών)
Τόπος/οι: Βαρσοβία (Πολωνία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: GSMC Αναλυτής Επιχειρήσεων
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: εκτελεστικός διευθυντής
Τόπος/οι: Κοπεγχάγη (Δανία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προώθησης Επιχειρήσεων (Α/Γ)
Τόπος/οι: Αλικάντε (Ισπανια)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείριση Προγράμματος Ασφαλών Επικοινωνιών
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ανώτεροι προγραμματιστές λογισμικού Space Surveillance & Tracking (SST)
Τόπος/οι: Madrid (Spain)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ανώτερος Ειδικός– Αντιτρομοκρατικές Επιχειρήσεις – Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος Ασφάλειας ΤΠΕ
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Διαχειριστής αφοσίωσης χρηστών διαστημικής επιτήρησης και παρακολούθησης (SST)
Τόπος/οι: Madrid (Spain)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ειδικός της τεχνολογίας πληροφοριών (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ)
Τόπος/οι: Αλικάντε (Ισπανια)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ανώτερος ειδικός - DevSecOps & Cloud Native μηχανικός ασφαλείας
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Μηχανικός Τυποποίησης
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: εκτελεστικός διευθυντής
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπάλληλος Γενικών Υπηρεσιών
Τόπος/οι: Ελσίνκι (Φινλανδία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος Ψηφιακής Επικοινωνίας Διαστημικής Παρακολούθησης & Παρακολούθησης (SST)
Τόπος/οι: Madrid (Spain)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Επικεφαλής Ομάδας - Ανώτερος Ειδικός- Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος στον Κυβερνοχωρο
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Εμπειρογνώμονας ΤΠΕ
Τόπος/οι: Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος του τομέα « υποδοχή και ευαλωτότητα »
Τόπος/οι: Βαλέτα (Μάλτα)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Διακυβέρνηση και Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας ΤΠΕ
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Internship
Τόπος/οι: Τάλιν (Εσθονία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Πρακτική άσκηση
Τόπος/οι: Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
Προθεσμία: no deadline for application

Ασκούμενος

Ονομασία θέσης: Πρακτική άσκηση (διάφορα προφίλ)
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας (ΑΕΕ)
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία: no deadline for application
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος Έργου – ΧΒΡΠ και Ανθρώπινοι Παράγοντες
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:

Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας (ΑΕΕ)