Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευκαιρίες ανοικτές για υποβολή αίτησης

Αναζητήστε στη βάση δεδομένων μας για τις ευκαιρίες απασχόλησης επικαιροποιημένες ανοικτές θέσεις μόνιμης και προσωρινής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για συμβασιούχους, ασκούμενους/-ες και αποσπασμένους/-ες υπαλλήλους. Επισκεφθείτε τη σελίδα «Κατηγορίες προσωπικού» για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη των συμβάσεων που προσφέρουμε.

Σημειώστε ότι σ’ αυτόν τον ιστότοπο δεν δημοσιεύονται όλες οι διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ. 

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και ευκαιρίες απασχόλησης στις αντίστοιχες σελίδες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ

Ορισμένες διαδικασίες επιλογής για έκτακτους/-ες και συμβασιούχους υπαλλήλους μπορούν επίσης να διοργανωθούν από τους ίδιους τους οργανισμούς της ΕΕ. Οι κενές θέσεις στους ιστότοπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της EPSO.

Συμβασιούχος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Βοηθός διοίκησης
FG II Παρίσι (Γαλλία)
μηχανικός συστήματος FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Σύμβουλος προϋπολογισμού και οικονομικών FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Τοπικός Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών FG IV Παρίσι (Γαλλία)
Οικονομία (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Ειδικός στον τομέα της κυβερνοασφάλειας FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Έκτακτος υπάλληλος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Αναλυτής υπόθεσης AD 5 Χάγη (Κάτω Χώρες)
ΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος Έργου - Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) AD 10 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Βοηθός διοίκησης
AST-SC 1 Στοκχόλμη (Σουηδία)
Αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Επιχειρήσεων και Παρακολούθησης Ασφαλείας AD 8 Παρίσι (Γαλλία)
Συντονιστής τομέα ανάπτυξης ΤΠ AD 7 Παρίσι (Γαλλία)
Εμπειρογνώμονας πολιτικής AD 6 Παρίσι (Γαλλία)
Αναλυτής δεδομένων AD 7 Χάγη (Κάτω Χώρες)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝ AD 6 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων AD 10 Βαλέτα (Μάλτα)
Ανώτερος επιχειρησιακός αναλυτής AD 7 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Μηχανικός παροχής υπηρεσιών Galileo AD 7 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Διαχειριστής ΤΠ AD 6 Βίγο (Ισπανία)
Ανώτερος ειδικός - DevSecOps & Cloud Native μηχανικός ασφαλείας AD 7 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Υπεύθυνος προγράμματος ΤΠ/Συντονιστής προσκλήσεων AD 5 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος Ασφάλειας ΤΠΕ AD 5 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Υπεύθυνος υπηρεσιών Galileo AD 8 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Διαχειριστής / Αναλυτής δεδομένων AD 5 Παρίσι (Γαλλία)
Διαχειριστής ασφάλειας υποδομών AST 4 Βίγο (Ισπανία)
Οικονομολόγος AD 5, AD 6, AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Ανώτερος επιστημονικός υπάλληλος AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ AD 11 Βαρσοβία (Πολωνία)
εκτελεστικός διευθυντής AD 14 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προϊστάμενος Τμήματος AD 12 Φρανκφούρτη (Γερμανία)
Υπεύθυνος Ασφάλειας ΤΠΕ AD 6 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Συντονιστής ανθρώπινου δυναμικού (βοηθός) AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
GSMC Αναλυτής Επιχειρήσεων AD 7 Παρίσι (Γαλλία)
Υπεύθυνος προγράμματος υποδομών AD 7 Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Ιατρός AD 5, AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προϊστάμενος της μονάδας ασφάλειας N/A Βαρσοβία (Πολωνία)
εκτελεστικός διευθυντής AD 14 Βουκουρέστι
Υπεύθυνος Υπηρεσιών ΤΠ AD 7 Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Υπεύθυνος Ασφάλειας ΤΠΕ AD 5 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Διευθυντής AD 14 Βαρκελώνη (Ισπανία)
Crypto Θεματοφύλακας FG IV Παρίσι (Γαλλία)
Μηχανικός Τυποποίησης AD 7 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Βοηθός υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών AST 1, AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού AD 6 Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Διοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/ AD 5 Χάγη (Κάτω Χώρες)

Συμβασιούχος

Ονομασία θέσης: Ανταποκριτής σε θέματα λογιστικής και οικονομικών
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι (CAST Permanent)
Προθεσμία: no deadline for application
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος επιχειρήσεων - Υποστήριξη υποδοχής
Τόπος/οι: Βαλέτα (Μάλτα)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Διοίκηση / Ανθρώπινοι πόροι (CAST Permanent)
Προθεσμία: no deadline for application
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος έργου ΤΠ
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπάλληλος ανθρώπινου δυναμικού

Τόπος/οι: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: μηχανικός συστήματος
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:

Έκτακτος υπάλληλος

Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων
Τόπος/οι: Βαλέτα (Μάλτα)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ανώτερος επιχειρησιακός αναλυτής
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Μηχανικός παροχής υπηρεσιών Galileo
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Διαχειριστής / Αναλυτής δεδομένων
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
Τόπος/οι: Βαρσοβία (Πολωνία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος γραμματείας
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών
Τόπος/οι: Ελσίνκι (Φινλανδία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος οικονομικών και προϋπολογισμού
Τόπος/οι: Βουκουρέστι
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος Τομέα Πόρων
Τόπος/οι: Αθήνα (Ελλάδα)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Αρχηγός ομάδας τοπικού γραφείου ασφαλείας
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Επιστημονικός υπάλληλος - Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου
Τόπος/οι: Ελσίνκι (Φινλανδία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Αναλυτής υπόθεσης
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: ΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος Ασφάλειας ΤΠΕ
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος υπηρεσιών Galileo
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος της μονάδας ασφάλειας
Τόπος/οι: Βαρσοβία (Πολωνία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσίας, Μηχανικών Συστημάτων-Υποδομών και Ασφαλείας
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού - Συμμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείριση Κινδύνων
Τόπος/οι: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ανώτερος Υπεύθυνος πολιτικής
Τόπος/οι: Βουκουρέστι
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος Τομέα Εκδηλώσεων και Πρωτοκόλλου
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Αναλυτής δεδομένων
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝ
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Διοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ανώτερος ειδικός - Αξιωματικός Σύνδεσμος Ιντερπόλ Λυών
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος τομέα
Τόπος/οι: Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείριση Προγράμματος Ασφαλών Επικοινωνιών
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπευθυνοσ Προγραμματοσ
Τόπος/οι: Βουκουρέστι
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος Τομέα Ασφάλειας και Υποδομών
Τόπος/οι: Αθήνα (Ελλάδα)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών)
Τόπος/οι: Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Προϊστάμενος ανθρώπινου δυναμικού
Τόπος/οι: Λισαβόνα (Πορτογαλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Εμπειρογνώμονας πολιτικής
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ανώτερος ειδικός - DevSecOps & Cloud Native μηχανικός ασφαλείας
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: GSMC Αναλυτής Επιχειρήσεων
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος προγράμματος υποδομών
Τόπος/οι: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ιατρός
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ειδικός - SIRIUS EU-IRU
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: εκτελεστικός διευθυντής
Τόπος/οι: Μπιλμπάο (Ισπανία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Συντονιστής τομέα ανάπτυξης ΤΠ
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία: