Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευκαιρίες ανοικτές για υποβολή αίτησης

Αναζητήστε στη βάση δεδομένων μας για τις ευκαιρίες απασχόλησης επικαιροποιημένες ανοικτές θέσεις μόνιμης και προσωρινής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για συμβασιούχους, ασκούμενους/-ες και αποσπασμένους/-ες υπαλλήλους. Επισκεφθείτε τη σελίδα «Κατηγορίες προσωπικού» για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη των συμβάσεων που προσφέρουμε.

Σημειώστε ότι σ’ αυτόν τον ιστότοπο δεν δημοσιεύονται όλες οι διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ. 

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και ευκαιρίες απασχόλησης στις αντίστοιχες σελίδες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ

Ορισμένες διαδικασίες επιλογής για έκτακτους/-ες και συμβασιούχους υπαλλήλους μπορούν επίσης να διοργανωθούν από τους ίδιους τους οργανισμούς της ΕΕ. Οι κενές θέσεις στους ιστότοπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της EPSO.

Μόνιμος υπάλληλος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
ΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD 5 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Συμβασιούχος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Υπεύθυνος ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών) FG III Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Βοηθός υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών FG III Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Επιστημονικός υπάλληλος FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Επιστημονικός υπάλληλος FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
ΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ FG IV Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες)
Νομικός Σύμβουλος (θεσμικά θέματα) FG III Φρανκφούρτη (Γερμανία)
Υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
εμπειρογνώμων σε νομικά θέματα FG IV Φρανκφούρτη (Γερμανία)
Βοηθός οικονομικών FG III Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Υπεύθυνος Ελέγχου Μητρώου - Κρυπτοφύλακας FG IV Madrid (Spain)
Τοπικός Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών FG IV Παρίσι (Γαλλία)
Μελοσ ομαδασ εργου FG III Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Βοηθός επικοινωνίας FG III Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Σύμβουλος έργου FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Βοηθοί/γραμματείς FG IV Βαρσοβία (Πολωνία)
Έκτακτος υπάλληλος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Ανώτερος ειδικός - Αξιωματικός Σύνδεσμος Ιντερπόλ Λυών AD 7 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Ειδικός - Διαχείριση Εξειδίκευσηs και Εμπλεκόμενων φορέων AD 6 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Διοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/ AD 5 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Αναλυτής υπόθεσης AD 5 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Αναλυτής δεδομένων AD 7 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προϊστάμενος τομέα AD 10 Βαρσοβία (Πολωνία)
Επιχειρησιακός αναλυτής - Επιχειρησιακή Διεύθυνση AD 6 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων AD 5 Στρασβούργο (Γαλλία)
Υπάλληλος ανθρώπινου δυναμικού
AD 7 Βαρσοβία (Πολωνία)
Προσωπικός/-ή βοηθός AST 3 Φρανκφούρτη (Γερμανία)
Ειδικός - Τεχνολογία και Καινοτόμες Λύσεις AD 6 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Υπεύθυνος ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών) AD 7 Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού AD 6 Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Crypto Θεματοφύλακας FG IV Παρίσι (Γαλλία)
Αρχηγός ομάδας τοπικού γραφείου ασφαλείας AD 7 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Επιχειρήσεων και Παρακολούθησης Ασφαλείας AD 8 Παρίσι (Γαλλία)
Μηχανικός παροχής υπηρεσιών Galileo AD 7 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Υπεύθυνος υπηρεσιών Galileo AD 8 Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Ιρλανδόσ μεταφραστησ AD 5 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος Οικονομικών, Προϋπολογισμού και AD 6 Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Βοηθός ανθρώπινου δυναμικού
AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Ειδικός - EC3 Operations – Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού AD 6 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Ασκούμενος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Πρακτική άσκηση (διάφορα προφίλ) N/A Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας (ΑΕΕ)
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας (ΑΕΕ) N/A Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Εμπειρογνώμονας πολιτικής N/A Παρίσι (Γαλλία)
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας (ΑΕΕ) N/A Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες)
Άλλες συμβάσεις
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Ανώτερος αξιωματικός N/A Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών N/A Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

Έκτακτος υπάλληλος

Ονομασία θέσης: Crypto Θεματοφύλακας
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Αρχηγός ομάδας τοπικού γραφείου ασφαλείας
Τόπος/οι: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Προθεσμία:

Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας (ΑΕΕ)

Ονομασία θέσης: Εμπειρογνώμονας πολιτικής
Τόπος/οι: Παρίσι (Γαλλία)
Προθεσμία:

Άλλες συμβάσεις

Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών
Τόπος/οι: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ανώτερος αξιωματικός
Τόπος/οι: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Προθεσμία: