Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευκαιρίες ανοικτές για υποβολή αίτησης

Αναζητήστε στη βάση δεδομένων μας για τις ευκαιρίες απασχόλησης επικαιροποιημένες ανοικτές θέσεις μόνιμης και προσωρινής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων για συμβασιούχους, ασκούμενους/-ες και αποσπασμένους/-ες υπαλλήλους. Επισκεφθείτε τη σελίδα «Κατηγορίες προσωπικού» για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη των συμβάσεων που προσφέρουμε.

Σημειώστε ότι σ’ αυτόν τον ιστότοπο δεν δημοσιεύονται όλες οι διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ. 

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και ευκαιρίες απασχόλησης στις αντίστοιχες σελίδες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ

Ορισμένες διαδικασίες επιλογής για έκτακτους/-ες και συμβασιούχους υπαλλήλους μπορούν επίσης να διοργανωθούν από τους ίδιους τους οργανισμούς της ΕΕ. Οι κενές θέσεις στους ιστότοπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της EPSO.

Μόνιμος υπάλληλος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Διευθυντής AD 14 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
ΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD 5 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Συμβασιούχος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Υπεύθυνος διαχείρισης προγράμματος FG IV Βαλέτα (Μάλτα)
Υπεύθυνος διαχείρισης αποστολών FG IV Βαλέτα (Μάλτα)
Επιστημονικός υπεύθυνος επιδημιολογικής πληροφόρησης και αξιολόγησης απειλών FG IV Στοκχόλμη (Σουηδία)
Βοηθός γραφείου FG II Στοκχόλμη (Σουηδία)
μηχανικός συστήματος FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών) FG III Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Βοηθός υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών FG III Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Επιστημονικός υπάλληλος FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Επιστημονικός υπάλληλος FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
ΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ FG IV Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες)
Νομικός Σύμβουλος (θεσμικά θέματα) FG III Φρανκφούρτη (Γερμανία)
Υπεύθυνος επιχειρήσεων FG IV Βαλέτα (Μάλτα)
Υπεύθυνος επιχειρήσεων - Υποστήριξη υποδοχής FG IV Βαλέτα (Μάλτα)
Υπεύθυνος επιχειρήσεων - Υποστήριξη πεδίου FG IV Βαλέτα (Μάλτα)
Υπεύθυνος επιχειρήσεων - Υποστήριξη για το άσυλο FG IV Βαλέτα (Μάλτα)
Υπεύθυνος επιχειρήσεων - Διεθνής συνεργασία FG IV Βαλέτα (Μάλτα)
Υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Βοηθός διοίκησης
FG II Παρίσι (Γαλλία)
Σύμβουλος προϋπολογισμού και οικονομικών FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Αναλυτής επιχειρηματικών διαδικασιών N/A Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
εμπειρογνώμων σε νομικά θέματα FG IV Φρανκφούρτη (Γερμανία)
Βοηθός οικονομικών FG III Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Βοηθός υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών FG III Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Υπεύθυνος Ελέγχου Μητρώου - Κρυπτοφύλακας FG IV Madrid (Spain)
Τοπικός Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών FG IV Παρίσι (Γαλλία)
Υπευθυνοσ Προγραμματοσ FG IV Βουκουρέστι
Μελοσ ομαδασ εργου FG III Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Βοηθός επικοινωνίας FG III Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Σύμβουλος έργου FG IV Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Βοηθοί/γραμματείς FG IV Βαρσοβία (Πολωνία)
Έκτακτος υπάλληλος
Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Προθεσμία
Ανώτερος ειδικός - Αξιωματικός Σύνδεσμος Ιντερπόλ Λυών AD 7 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Ειδικός - Διαχείριση Εξειδίκευσηs και Εμπλεκόμενων φορέων AD 6 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Διοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/ AD 5 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Αναλυτής υπόθεσης AD 5 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Αναλυτής δεδομένων AD 7 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Οικονομολόγος AD 5, AD 6, AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Στρατηγικός αναλυτής AD 6 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Ειδικός - Ανάπτυξη Ανάλυσης Δεδομένων και Επιστήμη Δεδομένων AD 6 Χάγη (Κάτω Χώρες)
Αρχιτέκτονας λύσεων δημόσιας υγείας AD 5 Στοκχόλμη (Σουηδία)
Εμπειρογνώμονας ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων AD 5 Στοκχόλμη (Σουηδία)
ΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Έκτακτος υπάλληλος

Ονομασία θέσης: Στρατηγικός αναλυτής
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Ειδικός - Ανάπτυξη Ανάλυσης Δεδομένων και Επιστήμη Δεδομένων
Τόπος/οι: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Προθεσμία: