Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευκαιρίες ανοικτές για υποβολή αίτησης

Αναζητάτε μια σταδιοδρομία στην ΕΕ;

Παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε σε διάφορες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών επιλογής που διαχειρίζεται η EPSO: διαγωνισμοί για μονίμους/-ες υπαλλήλους και μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST.

Μπορείτε να αναζητήσετε διάφορες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησής μας στα δεξιά αυτής της σελίδας.

Σημειώστε ότι στην ενότητα «Κενές θέσεις εργασίας» παρακάτω θα βρείτε μια επιλογή από τρέχουσες ευκαιρίες απασχόλησης. Για έναν πλήρη κατάλογο κενών θέσεων εργασίας μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τις σελίδες σχετικά με θέσεις εργασίας των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Job vacancies
Συμβασιούχος
Ονομασία θέσης Domain(s) Βαθμός Institution/Agency Τόπος/οι Προθεσμία
Νομικός σύμβουλος Δίκαιο FG IV Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Σύμβουλος Business Intelligence Τεχνολογία της πληροφορίας FG IV (CINEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος Οικονομικών και Συμβάσεων Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και στατιστική FG IV Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Yπεύθυνος λειτουργίας GSMC Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση FG IV (EUSPA) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα Παρίσι (Γαλλία)
Βοηθός ενημέρωσης και επικοινωνίας Επικοινωνία FG III Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρίσι (Γαλλία)
Υπάλληλος οικονομικών υποθέσεων Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και στατιστική FG IV (EIT) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
υπάλληλος δημοσίων υποθέσεων Εξωτερικές σχέσεις FG IV (EIT) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπεύθυνος έργου / συντονιστής προσκλήσεων Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση FG IV Κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (ΚΕ ΕΔΥ) Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Έκτακτος υπάλληλος
Ονομασία θέσης Domain(s) Βαθμός Institution/Agency Τόπος/οι Προθεσμία
Υπεύθυνος έργου ΤΠ Τεχνολογία της πληροφορίας AST 3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Βοηθός διοίκησης
Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση AST 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Υπάλληλος Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση AD 7 (FRONTEX) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής Βαρσοβία (Πολωνία)
Υπεύθυνος Συντονισμού Επικοινωνίας Επικοινωνία AD 5 (CINEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές Γλώσσες AST 3 Θεσμικά όργανα της ΕΕ Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Υπάλληλος εποπτείας Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και στατιστική AD 5 (ΕΑΚΑΑ) Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Παρίσι (Γαλλία)
Υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων Γλώσσες AST-SC 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Υπεύθυνος τεχνολογίας πληροφοριών Τεχνολογία της πληροφορίας AD 5 (EU-LISA) Ευρωπαϊκός οργανισμός για την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής ευρείας κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης Στρασβούργο (Γαλλία)
Ανώτερος αξιωματικός Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση AD 7 (EU-LISA) Ευρωπαϊκός οργανισμός για την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής ευρείας κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης Στρασβούργο (Γαλλία), Τάλιν (Εσθονία)
Υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων Γλώσσες AST-SC 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Υπάλληλος εποπτείας Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και στατιστική AD 7 (EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Παρίσι (Γαλλία)
Ειδικός στον τομέα της κυβερνοασφάλειας Τεχνολογία της πληροφορίας AD 8 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Ειδικός - Κρυπτονόμισμα Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση AD 6 Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για την επιβολή του νόμου (Ευρωπόλ) Χάγη (Κάτω Χώρες)
Υπεύθυνος επιστημονικών έργων Επιστήμη και Έρευνα AD 5 Joint Research Centre Geel (Βέλγιο)
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας (ΑΕΕ)
Ονομασία θέσης Domain(s) Βαθμός Institution/Agency Τόπος/οι Προθεσμία
Μηχανικός λύσεων Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση N/A (FRONTEX) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής Βαρσοβία (Πολωνία)

Ευκαιρίες ανοικτές για υποβολή αίτησης

Αναζητάτε μια σταδιοδρομία στην ΕΕ;

Παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε σε διάφορες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών επιλογής που διαχειρίζεται η EPSO: διαγωνισμοί για μονίμους/-ες υπαλλήλους και μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST.

Μπορείτε να αναζητήσετε διάφορες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησής μας στα δεξιά αυτής της σελίδας.

Σημειώστε ότι στην ενότητα «Κενές θέσεις εργασίας» παρακάτω θα βρείτε μια επιλογή από τρέχουσες ευκαιρίες απασχόλησης. Για έναν πλήρη κατάλογο κενών θέσεων εργασίας μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τις σελίδες σχετικά με θέσεις εργασίας των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Job vacancies

Συμβασιούχος

Ονομασία θέσης: Σύμβουλος Business Intelligence
Domain(s):
Τεχνολογία της πληροφορίας
Institution/Agency: (CINEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπάλληλος οικονομικών υποθέσεων
Domain(s):
Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και στατιστική
Institution/Agency: (EIT) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Τόπος/οι: Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Προθεσμία:

Έκτακτος υπάλληλος

Ονομασία θέσης: Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές
Domain(s):
Γλώσσες
Institution/Agency: Θεσμικά όργανα της ΕΕ
Τόπος/οι: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος Συντονισμού Επικοινωνίας
Domain(s):
Επικοινωνία
Institution/Agency: (CINEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπάλληλος
Domain(s):
Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
Institution/Agency: (FRONTEX) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Τόπος/οι: Βαρσοβία (Πολωνία)
Προθεσμία:
Ονομασία θέσης: Υπεύθυνος έργου ΤΠ
Domain(s):
Τεχνολογία της πληροφορίας
Institution/Agency: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τόπος/οι: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Προθεσμία:

Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας (ΑΕΕ)

Ονομασία θέσης: Μηχανικός λύσεων
Domain(s):
Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
Institution/Agency: (FRONTEX) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Τόπος/οι: Βαρσοβία (Πολωνία)
Προθεσμία: