Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Kύριος Σύμβουλος

Domain(s)
Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
Στοιχεία αναφοράς
COM/2022/10418
Deadline
01/05/2023 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Βαθμός: 
AD 14

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης