Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επιστημονικός υπάλληλος - Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου

Domain(s)
Επιστήμη και Έρευνα
Στοιχεία αναφοράς
ECHA/TA/2022/003
Deadline
09/08/2022- 10:00
Τόπος/οι:: 
Ελσίνκι (Φινλανδία)

Βαθμός: 
AD 7

Είδος σύμβασης