Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γραμματέας / υπάλληλος

Domain(s)
Βοηθητικό προσωπικό
Στοιχεία αναφοράς
EPPO/2023/AST-SC/001
Deadline
02/20/2023 - 23:59 (Ώρα Βρυξελλώ)
Τόπος/οι:: 
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

Βαθμός: 
AST-SC 2

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης