Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανώτερος βοηθός ΤΠ — Υποστήριξη εφαρμογών

Domain(s)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Στοιχεία αναφοράς
EPPO/2022/AST/007
Deadline
12/01/2022 - 23:59 (Ώρα Βρυξελλώ)
Τόπος/οι:: 
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

Βαθμός: 
AST 4

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης