Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσεχείς ευκαιρίες εργασίας

Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι Είδος σύμβασης Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
Βοηθοί — Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικού περιεχομένου AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Μόνιμος υπάλληλος 22/09/2022
Βοηθοί — Δημόσιες συμβάσεις AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Μόνιμος υπάλληλος 22/09/2022
Βοηθοί — Λογιστική και ταμειακή διαχείριση AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Μόνιμος υπάλληλος 22/09/2022
Βοηθοί — Οικονομική διαχείριση AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Μόνιμος υπάλληλος 22/09/2022
Βοηθοί — Διαχείριση ιστότοπου AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Μόνιμος υπάλληλος 22/09/2022
Βοηθοί — Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Μόνιμος υπάλληλος 22/09/2022